Đón xem Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia, 6 giờ 30 ngày 8-5

(ĐTTCO)-Tỷ giá tăng sẽ làm khó kiềm chế lạm phát. Đây chính là tiêu điểm của bản tin Chuyển động kinh tế - Góc nhìn chuyên gia của Báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính đăng tải lúc 6 giờ 30 phút sáng 8-5.

Hinh.jpg

Các tin khác