EU đẩy nhanh luật vốn tiền điện tử

(ĐTTCO) - Liên minh Châu Âu (EU) đề xuất một loạt các quy tắc vốn mới khắt khe hơn đối với các ngân hàng nắm giữ tài sản tiền điện tử.
EU đẩy nhanh luật vốn tiền điện tử

Giám đốc điều hành của EU đã tuyên bố nếu Châu Âu muốn đáp ứng thời hạn đã được thống nhất trên toàn cầu, thì họ phải đẩy nhanh việc thực hiện các quy định nghiêm ngặt về vốn đối với các ngân hàng nắm giữ tài sản tiền điện tử trong luật ngân hàng đang chờ xử lý.

Ủy ban Basel về Giám sát ngân hàng (BCBS) đã đặt ra hạn chót là tháng 1-2025 để áp dụng các yêu cầu về vốn đối với các ngân hàng nắm giữ tài sản tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và stablecoin.

Reuters đã tiết lộ một tài liệu thảo luận không chính thức:

“Hiện tại, các ngân hàng có mức độ tiếp xúc với tài sản tiền điện tử rất thấp và chỉ tham gia hạn chế vào việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử. Các ngân hàng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc giao dịch tài sản tiền điện tử thay mặt cho khách hàng của họ và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài sản tiền điện tử. Từ góc độ quốc tế, nó cũng sẽ cho phép EU hoàn toàn phù hợp với thời hạn thực hiện đã được thống nhất ở cấp độ Ủy ban Basel.”

EU áp dụng các tiêu chuẩn của Ủy ban Basel thông qua luật và việc trì hoãn có thể dẫn đến việc các ngân hàng chậm trễ trong việc tham gia vào thị trường tiền điện tử, vì các quy định riêng biệt của EU về giao dịch tài sản tiền điện tử sẽ có hiệu lực vào năm 2024.

EU có hai lựa chọn để thực hiện các quy định của Ủy ban Basel đối với tiền điện tử:

Giới thiệu một luật mới.

Mở rộng luật ngân hàng hiện đang được hoàn thiện, theo khuyến nghị của Nghị viện Châu Âu.

Cũng theo Reuters, luật đề xuất riêng biệt sẽ không có sẵn sớm nhất cho đến cuối năm 2023.

Các tin khác