Fitch cảnh báo hạ mức tín nhiệm Hoa Kỳ

Fitch đặt mức tín nhiệm AAA của Hoa Kỳ trong tình trạng “giám sát tiêu cực” với viện dẫn về khả năng Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể bị vỡ nợ sau ngày 17-10 nếu trần nợ công không được nâng lên.

Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch cảnh báo sẽ hạ mức tín nhiệm nền kinh tế Hoa Kỳ nếu Quốc hội nước này không đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ công.

Fitch đặt mức tín nhiệm AAA của Hoa Kỳ trong tình trạng “giám sát tiêu cực” với viện dẫn về khả năng Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể bị vỡ nợ sau ngày 17-10 nếu trần nợ công không được nâng lên.

Fitch cho biết: “Giới chức Hoa Kỳ đã không nâng trần nợ công liên bang vào đúng thời điểm."

Động thái trên của Fitch diễn ra một ngày sau khi tình hình tại Quốc hội Hoa Kỳ cho thấy phe Cộng hòa và Dân chủ tiếp tục chưa đạt được một thỏa thuận cung cấp tài chính cho chính phủ và nâng mức trần nợ công 16.700 tỷ USD của nước này.

Các tin khác