Từ khóa: #FWD Việt Nam

Dòng vốn chảy vào bảo hiểm tiếp tục tăng mạnh

Dòng vốn chảy vào bảo hiểm tiếp tục tăng mạnh

(ĐTTCO)-Một doanh nghiệp bảo hiểm vừa rót thêm hơn 10.000 tỷ đồng vào thị trường Việt Nam, trở thành một điểm sáng lạc quan giữa lúc hoạt động của nhiều ngành đang gặp khó vì ảnh hưởng của dịch bệnh.