Gần 545.400 tài khoản chứng khoán đóng trong tháng 10

(ĐTTCO)-Số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 7.400.592 tài khoản; trong đó, tài khoản của nhà đầu tư cá nhân là 7.384.707 tài khoản, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là 15.885 tài khoản.

Gần 545.400 tài khoản chứng khoán đóng trong tháng 10

Ảnh minh họa. (Nguồn: Investing)

Chiều 7/11, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/10/2023 theo quản lý trên hệ thống của VSDC.

Theo đó, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 7.400.592 tài khoản; trong đó, tài khoản của nhà đầu tư cá nhân là 7.384.707 tài khoản, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là 15.885 tài khoản.

Cũng tại ngày 31/10/2023, số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài đạt 44.952 tài khoản; trong đó, tài khoản nhà đầu tư cá nhân là 40.429 tài khoản, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức là 4.523 tài khoản.

VSDC cho biết, tháng 10, tổng số tài khoản mở mới là 167.659 tài khoản và số tài khoản thực hiện đóng là 545.386 tài khoản; trong đó, số tài khoản được đóng nhiều nhất tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) là 543.753 tài khoản.

MBS đang trong quá trình rà soát danh sách các tài khoản mở tại MBS và chủ động thực hiện đóng các tài khoản đã mở trước đó nhưng không có phát sinh giao dịch.

Số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư giảm từ 7,82 triệu tài khoản trong cuối tháng 9, xuống còn 7,45 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 10, giảm gần 378.000 tài khoản.

Các tin khác