Gạo ST24, ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua được bảo vệ tại Australia

(ĐTTCO) - Ba nhãn hiệu của kỹ sư Hồ Quang Cua (doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trị) đối với gạo ST24 và ST25 đã chính thức được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Australia vào ngày 27-9-2022.
Gạo ST24, ST25 của kỹ sư Hồ Quang Cua được bảo vệ tại Australia

Trước đó, ngày 22-4-2021, Cục Sở hữu trí tuệ của Australia (IP Australia) đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu "Gạo; gạongon nhất thế giới - Rice; Best Rice of The World” ST24, ST25 của công ty T&L Global Foods Supply Pty Ltd.

Ngay sau đó, vào tháng 5-2021, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã thông tin và gửi công hàm tới IP Australia phản đối về việc đăng ký thương hiệu gạo ST24 và ST25 của công ty T&L.

Theo kế hoạch của IP Australia, ngày 11-9-2022 là thời hạn công bố trạng thái cấp phép đăng ký thương hiệu đối với gạo ST24 và ST25 của công ty T&L.

Tuy nhiên, mới đây IP Australia đã thay đổi trạng thái về tình trạng vụ việc sang “Hết hiệu lực/Không bảo vệ - Lapsed/Not Protected.” Điều này có nghĩa là việc đăng ký thương hiệu gạo ST24, ST25 "Rice; Best Rice of The World" của Công ty T&L đã không được chấp nhận.

Đồng thời, Văn phòng IP Australia cũng thông báo, ba nhãn hiệu của kỹ sư Hồ Quang Cua (Ho Quang Tri Private Enterprise) đối với gạo ST24 và ST25 đã chính thức được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại nước này vào ngày 27-9-2022.

Ba nhãn hiệu đối với gạo ST24 và ST25 mà kỹ sư Hồ Quang Cua đăng ký tại Australia có hiệu lực ở nước này từ ngày 7-6-2021 đến 7-6-2031. Sau đó chủ đơn nếu có nhu cầu sử dụng vẫn có thể gia hạn thêm 10 năm nữa mà không giới hạn số lần gia hạn.

Các tin, bài viết khác