Giảm thuế DN để khuyến khích đầu tư

Tại hội thảo “Xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các nước và tác động” do Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức ngày 8/8, chuyên gia thuế quốc tế Ved P.Gandhi cho biết trong những năm gần đây, các nước trên thế giới đều giảm thuế suất nhằm khuyến khích đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhằm cạnh tranh thuế trong điều kiện toàn cầu hóa.

Tại hội thảo “Xu hướng cải cách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của các nước và tác động” do Bộ Tài chính phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức ngày 8/8, chuyên gia thuế quốc tế Ved P.Gandhi cho biết trong những năm gần đây, các nước trên thế giới đều giảm thuế suất nhằm khuyến khích đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhằm cạnh tranh thuế trong điều kiện toàn cầu hóa.

Giảm thuế DN để khuyến khích đầu tư ảnh 1

Cụ thể, thuế suất bình quân của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) giảm từ 33% năm 2000 xuống còn 25% năm 2011 (riêng lĩnh vực phi tài chính, thuế suất chỉ 21%); tại các nước châu Âu, thuế suất bình quân giảm từ 40% còn 23% trong giai đoạn 1995-2012.

Gần đây, nhiều nước ASEAN đã giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và có kế hoạch giảm hơn nữa, cụ thể, mức thuế đang áp dụng tại Singapore là 17%, Malaysia là 25%…

Bên cạnh việc giảm thuế suất, các nước đều đang cố gắng duy trì ưu đãi thuế để khuyến khích kinh doanh và đầu tư; giảm “đánh thuế trùng” đối với cổ tức; hợp lý hóa và bãi bỏ “hỗ trợ thuế” không còn tác dụng; hạn chế đánh thuế các nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường kiểm soát trốn thuế của doanh nghiệp.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính nhấn mạnh chiến lược cải cách thuế Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tập trung xây dựng và thực hiện chính sách huy động từ thuế, phí và lệ phí nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa dịch vụ trong nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư vào vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Chia sẻ về xu hướng trên thế giới, ông Tom McCleliand - Chủ tịch Ủy ban thuế, Phòng Thương mại và công nghiệp châu Âu (Eurocham) khẳng định thay đổi tích cực lớn nhất của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam 2009 là giảm thuế suất từ 28% xuống 25%.

Điều này giúp cho Việt Nam cạnh tranh hơn nhưng thực tế các nước khác trong khu vực cũng đã giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống thấp hơn.

Ông Tom McCleliand ủng hộ việc Việt Nam tiếp tục giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng trong thời gian sớm nhất vì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thường được nhìn nhận là chỉ số quan trọng để thu hút đầu tư nước ngoài.

Ông Sanjay Kalra, đại diện thường trú Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam đưa ra khuyến nghị, Việt Nam nên điều chỉnh hợp lý danh sách nhóm hàng được miễn thuế; bỏ mức thuế suất 5% và phân loại nhóm hàng hóa được áp dụng mức thuế suất thấp hơn cũng như được miễn thuế hoặc theo mức thuế tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách cần đưa ra ngưỡng giới hạn doanh thu được miễn thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, bỏ ngưỡng giới hạn hoàn thuế đối với các nhà xuất khẩu; tập trung hóa việc nộp thuế giá trị gia tăng.

Trong hệ thống thuế của Việt Nam, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là hai sắc thuế hết sức quan trọng.

Cải cách chính sách thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng là vấn đề phức tạp, có tác động đan xen đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ở Việt Nam, mục đích xuyên suốt trong quá trình cải cách chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng đã được xác định là góp phần tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, khuyến khích tiêu dùng đồng thời tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách Nhà nước.

Các tin khác