Từ khóa: #giáo dục và đào tạo

Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023

Giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023

(ĐTTCO)-Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022.