Giao lưu trực tuyến: Đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống

(ĐTTCO) - Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024 với nhiều quy định mới, tác động đáng kể đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất. 

Giao lưu trực tuyến: Đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống

1. Luật đất đai 2024 có những điểm mới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đó việc tăng cơ hội được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không giấy được quy định cụ thể như thế nào?

- Theo quy định, người sử dụng đất ổn định trước ngày 1-7-2014 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai, đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

2. Trong trường hợp nào không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất?

Người sử dụng đất mà thỏa mãn các điều kiện theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2024 thì được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Đối với đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì tổ chức kinh tế đó có được phép thế chấp quyền sử dụng đất và cả tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để vay vốn tại các ngân hàng không?

Đối với đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì tổ chức kinh tế đó được phép thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo điểm đ Khoản 1 Điều 33 Luật Đất đai 2024.

4. Người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có được phép nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không?

Tại Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

“… Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa quá hạn mức quy định tại Điều 176 của Luật này thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 6 Điều này và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế.”

Như vậy, theo Luật Đất đai 2024 thì cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Một góc TPHCM nhìn từ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các tin khác