Giống cây trồng Hải Dương sắp IPO

(ĐTTCO) - Theo kế hoạch, ngày 27-11 tới đây, Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương sẽ tiến hành IPO hơn 1,9 triệu cổ phần (tương đương 38,4% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần.

(ĐTTCO) - Theo kế hoạch, ngày 27-11 tới đây, Công ty TNHH MTV Giống cây trồng Hải Dương sẽ tiến hành IPO hơn 1,9 triệu cổ phần (tương đương 38,4% vốn điều lệ) với giá khởi điểm 10.100 đồng/cổ phần.

 

Hoạt động của Giống cây trồng Hải Dương tập trung chủ yếu vào hoạt động cung cấp giống lúa với tỷ trọng doanh thu luôn trên 98% tổng doanh thu.

Giống cây trồng Hải Dương còn hợp tác với Lào và Trung Quốc tạo ra bộ giống cây trồng, vật nuôi phong phú, cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn từ năm 2012-2014, tổng doanh thu của doanh nghiệp luôn duy trì được đà tăng trưởng đều từ 56 tỷ đồng lên 66,6 tỷ đồng và 68,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dao động trong khoảng từ 196-226 triệu đồng.

Được biết, tổng giá trị phần vốn nhà nước tại Giống cây trồng Hải Dương vào thời điểm ngày 30-9-2014 là hơn 51,6 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, doanh nghiệp dự kiến giữ vốn điều lệ sau cổ phần hóa là 51,6 tỷ đồng. Nhà nước sẽ tiếp tục nắm giữ 49% vốn điều lệ, tương đương với hơn 2,5 triệu cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, Giống cây trồng Hải Dương định hướng tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các giống lúa và dần phát triển các giống cây trồng khác. Trong 3 năm từ 2015-2017, ước tính tổng doanh thu đạt mức từ 51,5-68 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức từ 0,5-5,1%.

Các tin khác