Gói 30.000 tỷ: giải ngân hơn 4.800 tỷ đồng

Ước tính giá trị tăng thêm của ngành xây dựng năm 2014 là 161.870 tỷ đồng, tăng 7,07% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 6% GDP cả nước.
 

(ĐTTC)- Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 của ngành xây dựng cho thấy, trong năm 2014, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt 849.000 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2013.

Ước tính giá trị tăng thêm của ngành xây dựng năm 2014 là 161.870 tỷ đồng, tăng 7,07% so với năm 2013, chiếm tỷ trọng 6% GDP cả nước.

Về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, tổng số tiền các ngân hàng đã cam kết cho vay là 9.417 tỷ đồng, đạt 31,39% (thời điểm tháng 6-2014 mới chỉ đạt 13,47%). Tổng số tiền đã giải ngân 4.882 tỷ đồng, đạt 16,27% (tháng 6-2014 mới chỉ đạt 7,63%)

Cũng theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 34,5%, tăng 1,03% so với năm 2013. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%.

Đặc biệt, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người, tăng 1m2 sàn/người so với năm 2013. Cả nước có khoảng 1,8 triệu m2 NoXH. 60 dự án cũng đã đăng ký chuyển đổi từ nhà thương mại sang NoXH với quy mô xây dựng khoảng gần 38.900 căn hộ.

Các tin khác