Hà Nội chấn chỉnh kinh doanh vàng, ngoại tệ

Trước tình trạng mất an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ, UBND Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động này trên địa bàn thành phố.

Theo Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Huy Tưởng, thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội và cả nước đã xảy ra một số trường hợp mất an ninh và trật tự an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ.

Để chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực này, UBND Hà Nội yêu cầu Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các quận, huyện tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ của các đơn vị, tổ chức trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Sau khi kiểm tra, hàng tháng, hàng quý phải tổng hợp, báo cáo Ngân hàng nhà nước và UBND thành phố; đồng thời, chủ động phối hợp và cung cấp tài liệu cho các báo, đài để thông tin kịp thời các chỉ đạo, khuyến cáo của Ngân hàng nhà nước.

Phó chủ tịch Nguyễn Huy Tưởng cũng yêu cầu các quận, huyện, công an thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tại trụ sở các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính, quỹ tín dụng hay các địa điểm kinh doanh vàng, ngoại tệ...

Các tin khác