Hà Nội chi 1 tỉ đồng cho 7 cán bộ nghỉ trước tuổi

Theo UBND TP Hà Nội, nguồn kinh phí nêu trên được trích từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2015 của ngân sách TP.
 

UBND TP Hà Nội vừa duyệt nguồn kinh phí 961 triệu đồng chi trả các chế độ, chính sách đối với bảy cán bộ nghỉ công tác trước tuổi theo nghị định 26/2015 của Chính phủ.

Những cán bộ trên nghỉ do không đủ điều kiện về tuổi tái cử giữ chức vụ, chức danh nhiệm kỳ 2015 - 2020

Theo UBND TP Hà Nội, nguồn kinh phí nêu trên được trích từ nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2015 của ngân sách TP.

Theo Thành ủy Hà Nội, trước Đại hội Đảng bộ Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ TP Hà Nội có 57 cán bộ chủ chốt thuộc các quận, huyện, Đảng bộ trực thuộc TP không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, HĐND và UBND nhiệm kỳ 
2016 - 2021.

Các tin khác