Hà Nội công khai 113 DN nợ 213 tỉ tiền thuế

Ngày 10/11, Cục Thuế thành phố Hà Nội công khai 113 doanh nghiệp nợ gần 213 tỷ đồng tiền thuế.

Ngày 10/11, Cục Thuế thành phố Hà Nội công khai 113 doanh nghiệp nợ gần 213 tỷ đồng tiền thuế.

 

Trước đó, đến hết tháng 10, Cục Thuế Hà Nội đã công khai 357 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền khoảng 7.000 tỉ đồng, và đã có 58% doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước hơn 1.261 tỉ đồng sau khi bị "bêu" tên.

Trong số này có 31 dự án đã nộp lại hơn 820 tỉ đồng tiền sử dụng đất. Nhiều doanh nghiệp khác cũng chủ động liên lạc với cơ quan thuế để có kế hoạch nộp lại cho ngân sách.

Báo Kinh tế đô thị dẫn đánh giá từ Cục Thuế Thành phố Hà Nội cho biết việc công khai danh sách các công ty nợ thuế nhằm đảm bảo công bằng giữa những doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

Đối với các dự án chây ì không nộp tiền sử dụng đất, không thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt, Cục Thuế Hà Nội đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét thu hồi đất và kiên quyết không giao thêm dự án mới.

Thực tế cho thấy việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp đúng đắn. Đã có không ít các doanh nghiệp trong danh sách công khai nợ thuế cũng như các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách sau khi việc công bố được thực hiện đã chủ động nộp ngay số thuế còn nợ vào Ngân sách Nhà nước hoặc có công văn, liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế cam kết tiến độ nộp nợ tiền sử dụng đất, nợ thuế.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Nội sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng với những trường hợp vẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển vẫn nợ thuế hoặc các dự án đã bán hàng, thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất.

Các tin khác