Hà Nội: giá đất cao nhất 162 triệu đồng/m2

(ĐTTC) – HĐND TP Hà Nội vừa thông qua bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ 1-1-2015. Theo đó, mức giá cao nhất 162 triệu đồng/m2, bằng với mức giá cao nhất của khung giá do Chính phủ quy định.

(ĐTTC) – HĐND TP Hà Nội vừa thông qua bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ 1-1-2015. Theo đó, mức giá cao nhất 162 triệu đồng/m2, bằng với mức giá cao nhất của khung giá do Chính phủ quy định.

 

Theo đó, mức giá 162 triệu đồng/m2 được áp dụng tại phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Thái Tổ thuộc quận Hoàn Kiếm. Mức giá thấp nhất 480.000 đồng/m2, áp dụng tại khu vực nông thôn của một số huyện ngoại thành.

Đối với giá đất thương mại, dịch vụ tại các quận có giá tối đa 57,3 triệu đồng/m2, tối thiểu 2,1 triệu đồng/m2; tại các thị trấn có giá tối đa 13,8 triệu đồng/m2, thấp nhất 786.000 đồng/m2; tại các xã giáp ranh với quận có giá tối đa 15,1 triệu đồng/m2, tối thiểu 982.000 đồng/m2; tại ven trục đường giao thông chính có giá tối đa 6,3 triệu đồng/m2, tối thiểu 378.000 đồng/m2…

Đối với giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải thương mại, dịch vụ tại các quận có giá tối đa 47,1 triệu đồng/m2, tối thiểu 1,7 triệu đồng/m2; tại các thị trấn có giá tối đa 11,5 triệu đồng/m2, thấp nhất 655.000 đồng/m2; tại các xã giáp ranh với quận có giá tối đa 12,6 triệu đồng/m2, tối thiểu 818.000 đồng/m2; tại ven trục đường giao thông chính có giá tối đa 5,2 triệu đồng/m2, tối thiểu 315.000 đồng/m2…

Theo đánh giá của HĐND TP Hà Nội, việc áp dụng bảng giá đất mới cho giai đoạn 5 năm, từ 1-1-2015 đến 31-12-2019 đáp ứng yêu cầu giảm dần sự chênh lệch với mặt bằng giá thị trường, góp phần thiết lập cơ chế chính sách đồng bộ trong quản lý đất đai, làm cơ sở để thực hiện chính sách tài chính về đất, gắn mối quan hệ giá đất với việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và người có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư.    

Các tin khác