Hà Nội thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay DN

Nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhằm tháo gỡ cho doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh, UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định thí điểm hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Quyết định, mức hỗ trợ lãi suất vay là 0,2%/tháng tính trên số tiền vay, thời gian hỗ trợ là 3 tháng, áp dụng đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng được ký kết năm 2013 và giải ngân trong khoảng thời gian từ 1-10 đến 31-12-2013.

Các ngành và sản phẩm công nghiệp được ưu tiên vay vốn bao gồm: Dệt may, chế biến nông sản, thực phẩm, hóa chất; các sản phẩm công nghiệp mũi nhọn như ngành cơ khí, chế tạo, bao gồm sản phẩm cơ khí nông nghiệp, cơ khí giao thông vận tải; nhóm sản phẩm thiết bị điện; nhóm sản phẩm cơ điện tử; ngành Điện tử viễn thông và công nghệ thông tin.

Đối với danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, có 5 nhóm sản phẩm là: Dệt-may; da-giầy; điện tử-tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo và các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp công nghệ cao.

UBND Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp kê khai trung thực, đầy đủ, chính xác các khoản vay trong hồ sơ đề nghị được hỗ trợ lãi suất.

Thành phố giao Sở Tài chính làm cơ quan đầu mối (thực hiện theo cơ chế một cửa) tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất của các doanh nghiệp, lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan (Sở Công Thương, Cục Thuế Thành phố, Cục Hải quan Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố), phối hợp cùng với Sở Kế hoạch-Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội thẩm tra, xác định mức hỗ trợ lãi suất, tổng hợp trình UBND Thành phố xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận…

Quyết định cũng nêu rõ, sau 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thẩm tra, các cơ quan quản lý chuyên ngành có trách nhiệm trả lời bằng văn bản gửi Sở Tài chính tổng hợp, trong đó nêu rõ doanh nghiệp đáp ứng điều kiện về chuyên ngành do cơ quan chuyên môn quản lý để được hưởng hỗ trợ lãi suất vay hay không. Trường hợp quá thời gian quy định, nếu không trả lời thì xem như đồng ý và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn nguồn vốn cho các doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh, hiện nay cùng với TP. Hà Nội, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất thấp hỗ trợ doanh nghiệp.

Cụ thể, các ngân hàng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện giảm lãi suất vốn vay cho khách hàng, thực hiện cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, kết nối ngân hàng-doanh nghiệp trên địa bàn 24/24 quận, huyện với lãi suất ưu đãi. Nhiều ngân hàng thương mại đã triển khai các gói tín dụng với lãi suất tối thiểu từ 8-8,5%/năm và tối đa chỉ 9%/năm cho doanh nghiệp...

Các tin khác