HAG bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Tên của bạn (*)

(ĐTTCO) - CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2015, với lãi ròng 502 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với BCTC tự lập trước đó.

Một trang trại nuôi bò của HAG.
Một trang trại nuôi bò của HAG.

Theo BCTC sau kiểm toán, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAG đạt hơn 6.252 tỷ đồng, tương đương con số trước kiểm toán. Quy mô tổng tài sản của HAGL cũng giảm 623 tỷ đồng so với báo cáo trước đó, chủ yếu do giảm chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Tổng nợ phải trả của HAG giảm 322 tỷ đồng. Cơ cấu khoản vay cũng có sự thay đổi do vay ngắn hạn tăng, trong khi vay dài hạn giảm.

Theo Công ty Kiểm toán Ernst & Young (EY), BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý. Tuy nhiên, EY nêu ra 2 vấn đề cần nhấn mạnh trong BCTC này. Cụ thể, Kiểm toán lưu ý đến các Thuyết minh số 2.1 và 26 của BCTC hợp nhất đã được lập với giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Ngày 31-12-2015, Tập đoàn đã trình bày các khoản vay và trái phiếu phải trả trị giá 27.099 tỷ đồng, trong đó 8.297,76 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016.

Ngoài ra, HAG đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay trái phiếu. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ tổng nợ thuần trên vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2015 vượt quá tỷ lệ cho phép của khoản vay, tỷ lệ giá trị các tài sản đảm bảo trên tổng mệnh giá trái phiếu thấp hơn quy định. Cụ thể, khoản vay trái phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ đồng được gia hạn thêm 2 năm với giá chuyển đổi 19.654 đồng/CP.

Cũng theo EY, một số khoản vay trái phiếu khác vi phạm tỷ lệ giá trị các tài sản đảm bảo trên tổng mệnh giá trái phiếu do được thế chấp bằng CP CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG). Kiểm toán cũng lưu ý Thuyết minh số 37 về giao dịch với các bên liên quan. Vào ngày 31-12-2015, HAG có các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với trị giá lần lượt 821 tỷ đồng và 5.050 tỷ đồng chưa được ĐHCĐ phê duyệt theo yêu cầu của Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26-7-2012 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Kiểm toán viên đã nhấn mạnh yếu tố HAG vi phạm một số điều khoản của khoản vay trái phiếu. Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng cung cấp dịch vụ của HAG tương đương so với trước kiểm toán là 62.52 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán bò chiếm chủ yếu 41% khi đạt 2.541 tỷ đồng; sản phẩm ngành đường đạt 1.040 tỷ đồng; doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt 871 tỷ đồng và thanh lý bất động sản đầu tư 252 tỷ đồng.

Ngay sau khi có ý kiếm của EY, CP HAG và HNG đã bị bán ra mạnh trong phiên giao dịch sáng nay. Cả 2 mã CP này đều bị giảm sàn xuống chỉ còn 6.900 đồng/CP.

Các tin khác