Hạn chót quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

(ĐTTCO) - Người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, để tiết kiệm thời gian, người nộp thuế khai và nộp hồ sơ theo phương thức điện tử.

Các tin khác