Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh

(ĐTTCO) - Ngày 7-8, đông đảo người dân ở tỉnh Hà Tĩnh và du khách mang theo các loại vật dụng thủ công như: nơm, rớ, vó, nhủi, vợt, lưới mò… nô nức đổ xô về xã Thạch Hưng (thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tham gia lễ hội truyền thống bắt cá hồ Đập Lổ năm 2022.

Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 1
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 2
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 3
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 4
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 5
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 6
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 7
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 8
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 9
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 10
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 11
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 12
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 13
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 14
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 15
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 16
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 17
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 18
Hàng trăm người nô nức bắt cá hồ Đập Lổ ở Hà Tĩnh ảnh 19

Các tin khác