Hỗ trợ 100% lãi suất cho DN công nghiệp và CNHT

(ĐTTCO)- UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) 100% vốn trong nước đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

(ĐTTCO)- UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định 15/2017/QĐ-UBND nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN) 100% vốn trong nước đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

 

Cụ thể, các dự án đầu tư sản xuất các loại máy móc, thiết bị mới hoặc ứng dụng công nghệ mới; dự án đầu tư trang thiết bị sử dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; dự án đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm ngành cơ khí, hóa chất nhựa, cao su, chế biến lương thực - thực phẩm, điện tử - công nghệ thông tin, dệt - may, da - giày được hỗ trợ 100% lãi suất.

Các dự án được hỗ trợ 50% lãi suất bao gồm: dự án đầu tư xây dựng trung tâm triển lãm, giao dịch các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; xây dựng trung tâm thiết kế, nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; các dự án cung cấp khí, hóa chất cho các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghệ, công nghiệp hỗ trợ, phòng nghiên cứu - thí nghiệm.

Thời gian hỗ trợ lãi suất không quá 7 năm kể từ ngày giải ngân lần đầu. Số vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 70% phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản và 85% phần vốn công nghệ và thiết bị. Mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất không quá 200 tỉ đồng cho 1 dự án.

Các tin khác