Hỗ trợ lãi suất mua nhà tối đa 10 năm

NHNN vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ.

NHNN vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 của Chính phủ.

Theo đó, các NHTM nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, VCB, MHB) phải dành tối thiểu 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm cuối năm trước để cho vay. NHNN sẽ dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 5 NH để cho vay các đối tượng nêu trên, thông qua hình thức tái cấp vốn.

Các khách hàng vay tại các NH từ nguồn vốn hỗ trợ của NHNN được hưởng các chính sách quy định cụ thể trong Thông tư như sau:

Về đối tượng khách hàng được vay: Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đối tượng có thu nhập thấp vay để thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2; các doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội, theo thông báo của Bộ Xây dựng.

Về lãi suất cho vay: Áp dụng lãi suất ổn định 6%/năm đến thời điểm 15-4-2016 (3 năm). Sau thời điểm này khách hàng tiếp tục được hưởng chính sách lãi suất hỗ trợ theo công bố của NHNN. Về thời hạn cho vay: Đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà được vay tối thiểu 10 năm và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp.

Về số tiền được vay: Khách hàng vay mua, thuê, thuê mua nhà tối thiểu 80% phương án vay và 70% đối với doanh nghiệp (khách hàng có vốn tham gia vào phương án vay theo quy định của NH, nhưng không quá 20% đối với người mua, thuê, thuê mua nhà và 30% đối với doanh nghiệp).

Về thời hạn được hỗ trợ lãi suất: Tối đa là 10 năm (đến ngày 15-4-2023 các NH hoàn trả hết khoản vay tái cấp vốn của NHNN và dư nợ còn lại của khách hàng tại các NH từ thời điểm này được chuyển sang hình thức cho vay bằng nguồn vốn của NH).

Về điều kiện cho vay: Khách hàng mua, thuê, thuê mua nhà ở phải có hợp đồng với chủ đầu tư theo quy định; cam kết vay vốn để mua, thuê, thuê mua căn nhà duy nhất để ở và chưa được vay vốn hỗ trợ lãi suất để mua, thuê, thuê mua nhà ở tại các ngân hàng khác.

Đối với khách hàng là doanh nghiệp phải có tên trong danh mục chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi công năng từ dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng thông báo cho NHNN.

Các tin khác