Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà

Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà

(ĐTTCO) - Hoa mận tam hoa ở cao nguyên trắng Bắc Hà đã nở được 3-4 ngày và dự kiến kéo dài 7-10 ngày tới. Từ ngày 10 đến 12-2 tại đây sẽ diễn ra lễ hội mùa hoa mận.
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 1
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 2
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 3
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 4
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 5
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 6
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 7
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 8

×

Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 9
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 10
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 11
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 12
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 13
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 14
Hoa mận nở trắng núi đồi Bắc Hà ảnh 15