Hoàng Anh Gia Lai lại lỗ hơn 5.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý IV-2020 với lợi nhuận cả năm âm 2.175 tỷ đồng. 
Hoàng Anh Gia Lai lại lỗ hơn 5.000 tỷ đồng
Đáng chú ý BCTC của HAG đã điều chính hồi tố ghi nhận thêm lỗ 4.916 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31-12-2019. Việc hồi tố khoản lỗ từ năm 2019 này khiến cho lợi nhuận sau thuế lũy kế của HAG tính đến ngày 31-12-2-2020 âm 5.086 tỷ đồng.
Theo giải trình, HAG đã rà soát lại số liệu quá khứ liên quan đến ước tính và dự phòng giá trị thu hồi các khoản phải thu và thực hiện điều chỉnh hồi tố, tức sửa đổi sai sót trên BCTC đã công bố trước đó. Việc rà soát này khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm ngày 31-12-2019 từ mức gần 291 tỷ đồng chuyển thành lỗ 4.916 tỷ đồng. 
Trước đó, HAG cũng từng hồi tố kết quả kinh doanh năm 2016 liên quan đến thương vụ bán lại mảng mía đường phát sinh khoản doanh thu tài chính lớn trong năm 2017 nhưng điều chỉnh hồi tố lỗ vào kết quả 2016.
Không chỉ thua lỗ nặng, tình hình tài chính của HAG vẫn đang trong tình trạng báo động đỏ. Tại thời điểm cuối năm 2020, dư nợ của HAG tăng gần chạm mốc 22.000 tỷ đồng, bao gồm: 9.646 tỷ đồng nợ vay dài hạn, 8.456 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 3.748 tỷ đồng chi phí lãi vay của các ngân hàng và trái phiếu.

Các tin khác