Huy động vốn tháng 8 bất ngờ tăng mạnh

Thông cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hoạt động ngân hàng trong tháng 8 cho thấy, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng tính đến 19-8 bất ngờ tăng đến 3,04% so với tháng trước.

Trong đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 3,32%, bằng ngoại tệ tăng 1,81%. So với cuối năm trước, tổng số dư tiền gửi của khách hàng ước tăng 8,44%.

Trước đó, trong một thông báo vào đầu tháng 8, NHNN cho biết tổng số dư tiền gửi tính đến 20-7 giảm 0,25%; trong đó tiền gửi bằng VNĐ tăng 0,51%, tiền gửi bằng ngoại tệ lgiảm 3,29%. Và so với cuối năm 2010, tổng số dư tiền gửi chỉ tăng 3,96%.

Có thể thấy điều này liên quan đến những biến động về tỷ giá USD/VNĐ trong tháng 8. Theo đó, NHNN cho biết tỷ giá trong tháng 8 có xu hướng tăng và tỷ giá bán ra của các NHTM được điều chỉnh lên mức kịch trần cho phép.

Tính đến ngày 24-8, tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 20,628 đồng/USD, tỷ giá niêm yết của các NHTM ở mức 20,830-20,834 đồng/USD. Cao hơn mức 20,608 đồng/USD và mức 20,560-20,610 đồng/USD tính đến 26-7.

Ngoài ra, NHNN còn cho biết tín dụng đối với nền kinh tế đến 19-8 ước tăng 0,59% so với tháng trước, trong đó tín dụng bằng VNĐ giảm 1,05%, tín dụng bằng ngoại tệ lại tăng 0,82%. So với cuối năm trước, tín dụng ước tăng trưởng 8,15%.

Tổng phương tiện thanh toán ước tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 7,83% so với cuối năm 2010; trong đó tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng có mức tăng lần lượt 4,22% và 4,1%.

Về mặt lãi suất, so với cuối tháng 7, lãi suất huy động và cho vay VNĐ tương đối ổn định; lãi suất huy động USD có dấu hiệu tăng nhẹ trong khi lãi suất cho vay USD tương đối ổn định.

Lãi suất cho vay VNĐ bình quân khoảng 18,73%/năm. Trong đó, cho vay nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu 16-21%/năm, cho vay sản xuất - kinh doanh khác 18-22%/năm, cho vay lĩnh vực phi sản xuất 20-25%/năm). Lãi suất cho vay USD bình quân khoảng 6,2%/năm.

Lãi suất trên thị trường nội tệ liên ngân hàng ổn định và thấp hơn nhiều so với lãi suất huy động VNĐ của tổ chức tín dụng, hiện lãi suất cho vay qua đêm ở mức 10,5-11%/năm, lãi suất cho vay kỳ hạn 1-2 tuần ở mức 11-13%/năm.

Các tin khác