Hy Lạp thông qua cải cách để nhận 1,1 tỷ USD

(ĐTTCO) - Theo Reuters, ngày 15/12, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật bao gồm những biện pháp cải cách mà các chủ nợ quốc tế của nước này yêu cầu để có được khoản giải ngân 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) mà Athens cần cho việc chi trả các khoản nợ công.

(ĐTTCO) - Theo Reuters, ngày 15/12, Quốc hội Hy Lạp đã thông qua dự luật bao gồm những biện pháp cải cách mà các chủ nợ quốc tế của nước này yêu cầu để có được khoản giải ngân 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) mà Athens cần cho việc chi trả các khoản nợ công.

Với 153 phiếu ủng hộ, các nghị sỹ Hy Lạp đã thông qua dự luật trên tại Quốc hội gồm 300 ghế của nước này.

Theo dự luật trên, Chính phủ Hy Lạp có nghĩa vụ lập một quỹ cổ phần hóa, cải tổ ngành cung cấp điện, mở thị trường bán các khoản nợ xấu.

Quốc hội Hy Lạp.
Quốc hội Hy Lạp.

Quỹ cổ phần hóa sẽ do một ban thanh tra gồm đại diện của Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ giám sát.

Hai bên đều có quyền phủ quyết đối với các quyết định cổ phần hóa.

Các tin khác