KBNN hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử

(ĐTTCO)-Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa triển khai thành công Hệ thống Thanh toán điện tử liên kho bạc cho Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN). Đây là một ứng dụng quan trọng được tích hợp vào như một phân hệ mở rộng trong Hệ thống Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS - hệ thống CNTT lớn nhất Việt Nam).

(ĐTTCO)-Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) vừa triển khai thành công Hệ thống Thanh toán điện tử liên kho bạc cho Kho bạc Nhà nước Việt Nam (KBNN). Đây là một ứng dụng quan trọng được tích hợp vào như một phân hệ mở rộng trong Hệ thống Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS - hệ thống CNTT lớn nhất Việt Nam).

 

Ứng dụng này giúp KBNN cải tiến, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ thanh toán của ngành; tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở dữ liệu, phần mềm lõi sẵn có của hệ thống TABMIS. Trung bình mỗi tháng, toàn bộ Hệ thống Thanh toán điện tử Liên kho bạc của KBNN phải xử lý khoảng 50.000-60.000 lệnh thanh toán.

Trước đây, nghiệp vụ xử lý giao dịch thanh toán giữa Kho bạc đi và Kho bạc đến phải thông qua nhiều bước và nhiều lần truyền thông tin qua lại giữa hai hệ thống - hệ thống TABMIS và hệ thống thanh toán độc lập cũ. Quy trình này tốn thời gian, dễ xảy ra sai sót dữ liệu, chưa kể phải vận hành hàng chục máy chủ.

Tuy nhiên đến nay, khi Hệ thống Thanh toán điện tử đi vào hoạt động đã xử lý toàn bộ các giao dịch thanh toán giữa các Kho bạc một cách tức thời; các giao dịch thanh toán được chuyển trực tiếp từ Kho bạc đi tới Kho bạc đến và các cán bộ chỉ phải xử lý nghiệp vụ trên 1 hệ thống duy nhất.

Hệ thống giúp giảm khoảng 50% thủ tục, quy tình thực hiện từ Kho bạc đi, đặc biệt đối với trung tâm thanh toán cấp tỉnh và trung ương sẽ bỏ được công việc kiểm soát, đối chiếu truyền tin.

Dự án được IBM và FPT IS triển khai trong vòng 8 năm (bắt đầu từ năm 2006), đáp ứng hơn 15.000 người dùng, 1.500 điểm triển khai trên toàn quốc…

Từ năm 2013 đến giữa năm 2015, FPT IS đã được lựa chọn là nhà thầu thực hiện quản trị, vận hành. Với sự hỗ trợ của FPT IS, hệ thống ngày càng hoạt động ổn định và hiệu quả với khối lượng dữ liệu và số người dùng tăng thêm.

Các tin khác