Khai mạc Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(ĐTTCO) - Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị sẽ lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sáng 15-5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen để từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII.

Hội nghị cũng sẽ tiến hành xem xét, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước đã, đang và sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo cũng như so với các nhiệm kỳ gần đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí chủ trì, điều hành hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 17-5.

Các tin khác