Khẳng định quyết tâm của Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

(ĐTTCO)- Thông qua Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019, Chính phủ thể hiện sự quyết tâm luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, biến lòng tự hào dân tộc thành sức mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tiến lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Khẳng định quyết tâm của Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp

Sáng 19/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng chủ trì họp báo.

Thôi thúc lòng tự hào dân tộc của các doanh nhân Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, với chủ đề “Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững”, Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2019 sẽ diễn ra vào sáng 23/12 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các ban Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các địa phương; đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp; lãnh đạo và đại diện các tổ chức quốc tế…

Mục tiêu của Hội nghị là thể hiện được sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc khơi gợi, thôi thúc lòng tự hào dân tộc của các doanh nhân Việt Nam, phát huy mạnh mẽ nội lực để bứt phá, phát triển, là động lực quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội, tổ chức quốc tế đề xuất các giải pháp và cam kết nỗ lực cùng Chính phủ thúc đẩy lực lượng doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Trả lời, đối thoại giữa các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp trong việc đảm bảo môi trường đầu kinh doanh an toàn và thuận lợi, các chính sách, chương trình, hành động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Đồng thời Hội nghị cũng hướng tới mục tiêu truyền tải thông điệp của Chính phủ là: Thế giới đang thay đổi, hội nhập mạnh mẽ, thách thức về môi trường, các vấn đề xã hội ngày một phức tạp, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần tăng cường đoàn kết, liên kết sức mạnh, phát huy lòng tự hào dân tộc để phát triển lớn mạnh, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với quốc gia, dân tộc, tạo dựng đất nước độc lập, tự chủ, bền vững và hùng cường.

Bên lề Hội nghị sẽ diễn ra các sự kiện như: Trưng bày sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, máy móc thiết bị của một số tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu, qua đó thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững của khu vực doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thông qua Hội nghị, Chính phủ thể hiện quyết tâm luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy tinh thần đoàn kết, biến lòng tự hào dân tộc thành sức mạnh để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa các doanh nghiệp Việt Nam tiến lên nấc thang mới trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Khẳng định vị trí quan trọng trong phát triển KT-XH

Trong quá trình đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân phát huy tinh thần tự do kinh doanh theo pháp luật.

Những năm gần đây, việc thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần doanh nhân được Đảng và Chính phủ quan tâm hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên, có 3 Nghị quyết dành riêng cho 3 khu vực kinh tế, đó là: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và mới đây nhất là Nghị quyết số 50/NQ -TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Thực hiện chủ trương của Đảng, hàng loạt cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc hoàn thiện chính sách pháp luật đã được Quốc hội ban hành như sửa đổi các Luật Đầu tư, Doanh nghiệp, các luật chuyên ngành về đất đai, tín dụng, thuế, hải quan, lao động...; ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Nghị quyết số 02/NQ-CP (trước đây là các Nghị quyết số 19) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Nghị quyết 53/NQ-CP ngày 17/7/2019 về giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, an toàn và bền vững… cùng nhiều chương trình, kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về khoa học công nghệ, thị trường, nguồn nhân lực…

Với tinh thần luôn đồng hành cùng doanh nghiệp của Đảng và Nhà nước cũng như sự nỗ lực vươn lên mạnh mẽ của chính cộng đồng doanh nghiệp, sau hơn 30 năm đổi mới, khu vực doanh nghiệp ngày càng phát huy và khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội quốc gia.

Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Lê Mạnh Hùng cho biết, tinh thần khởi nghiệp kinh doanh ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao liên tục trong 5 năm gần đây. Trung bình giai đoạn 2016-2019, mỗi năm có trên 126.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Năm 2019, dự kiến đạt 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số vốn đăng ký khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên khoảng 760.000 doanh nghiệp.

Chuyển dịch cơ cấu quy mô doanh nghiệp theo hướng tích cực, tỉ trọng các doanh nghiệp quy mô vừa có xu hướng tăng trong khi tỉ trọng nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ giảm, tạo tiền đề hình thành lực lượng doanh nghiệp Việt Nam có vai trò dẫn dắt.

Trong những năm gần đây, bên cạnh các tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp FDI lớn, đã xuất hiện những tập đoàn kinh tế lớn trong khu vực tư nhân với quy mô ngày càng tăng, tiềm lực lớn, tham gia đầu tư vào những ngành, lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội đất nước như phát triển hạ tầng, công nghệ thông tin, lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực chế tạo kỹ thuật cao...

Các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển dịch đầu tư từ các ngành đơn thuần về khai thác tài nguyên thô sang các lĩnh vực chế biến, chế tạo và dịch vụ, tạo thêm giá trị gia tăng cho sản phẩm, hàng hóa; phát triển các mô hình kinh doanh bền vững, bao trùm hướng tới người thu nhập thấp, nhóm người yếu thế trong xã hội. Sự linh hoạt và đổi mới sáng tạo trong kinh doanh cũng có những bước tiến lớn và được các tổ chức có uy tín trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao.

Tuy nhiên, ông Lê Mạnh Hùng cũng cho rằng, sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vẫn còn chưa thực sự hiệu quả và bền vững, cụ thể là số lượng doanh nghiệp thành lập mới liên tục tăng nhưng tỉ lệ doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng kinh doanh vẫn còn ở mức cao. Tỉ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và giải thể so với tổng số doanh nghiệp thành lập mới hằng năm trong giai đoạn 2017- 2019 trung bình khoảng 58,1%.

Mặc dù đã có những dấu hiệu tích cực trong 2-3 năm gần đây, số lượng doanh nghiệp quy mô lớn và vừa của Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn so với cấu trúc tại các nền kinh tế khác có khu vực doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Hiện tượng này dẫn tới sự mất cân đối trong cấu trúc các doanh nghiệp.

Năng lực khoa học công nghệ của các DN còn hạn chế, máy móc thiết bị còn lạc hậu; chưa mạnh dạn đầu tư cho ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong doanh nghiệp, đặc biệt công nghệ lõi, công nghệ tiên phong.

Trình độ quản trị doanh nghiệp còn thấp, chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, thiếu tầm nhìn, chiến lược kinh doanh dài hạn; chưa chú trọng đào tạo nâng cao kỹ năng quản trị, thiếu lao động chất lượng cao, có tay nghề. 

Khả năng liên kết yếu, năng lực cạnh tranh thấp để có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, tham gia vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

“Hội nghị là dịp để Thủ tướng Chính phủ cùng các cơ quan bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp nhìn lại, đánh giá tình hình phát triển của khu vực doanh nghiệp thời gian qua về các kết quả đạt được; những hạn chế, tồn tại; nguyên nhân và đề xuất, giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ, hiệu quả và bền vững hơn nữa”, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Lê Mạnh Hùng phát biểu.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Lê Mạnh Hùng, lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời các câu hỏi mà báo giới quan tâm về bối cảnh, nội dung chính của Hội nghị; kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp; thuận lợi và thách thức đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hiện nay; các quyết sách sẽ được quyết định tại Hội nghị; việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài;…

“Với các nghị quyết, cơ chế chính sách đã được ban hành, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, hệ thống doanh nghiệp ở các khu vực kinh tế sẽ tiếp tục có sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, thực hiện chủ trương về xây dựng Chính phủ kiến tạo, Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của cộng đồng doanh nghiệp” Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng khẳng định.

Các tin khác