Khánh thành Trung tâm Quan trắc TN&MT

(ĐTTCO)- sáng ngày 10-11, Sở TNMT TPHCM tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm Quan trắc TN&MT (viết tắt là Trung tâm) tại số 137 Bis Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận. Đến dự có PCT HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng, lãnh đạo Sở TNMT, đại diện các hiệp hội khoa học kỹ thuật…
Khánh thành Trung tâm Quan trắc TN&MT

Trung tâm bao gồm trụ sở làm việc và 4 trạm quan trắc tự động, có chức năng quan trắc, giám sát, đánh giá, điều tra về TN&MT, công bố thông tin về chất lượng môi trường Thành phố đến cộng đồng, cảnh báo/dự báo chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường cũng như phục vụ đời sống và nhu cầu thông tin của người dân. Thu thập và cung cấp dữ liệu quan trắc về môi trườg trong đó có dữ liệu quan trắc tự động nước thải của các nguồn thải lớn trên địa bàn Thành phố. Hiện nay dữ liệu quan trắc nước thải tự động tại các KCX-KCN trên địa bàn Thành phố đang được truyền về Trung tam thông qua hệ thống server và hiển thị trên màn hình về các thông số chất lượng đầu ra của hệ thống xử lý nước thải, qua đó thông tin kịp thời cho các chủ nguồn thải, trong trường hợp các chủ số vượt mức cho phép từ đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quan trắc, phân tích môi trường theo quy định cảu pháp luật…

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở TNMT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, với nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường là bảo vệ sức khỏe của người dân, gắn với nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Theo đó, Thành phố đã đề ra các nhóm giải pháp nhằm thực hiện Chương trình, một trong những giải pháp đó là đầu tư Trung tâm từ đó nâng cao hoạt động quan trắc, cảnh báo và dự báo môi trường nhằm có giải pháp, tham mưu, xử lý tốt nhất trong công tác bảo vệ môi trường. Với sự kiện đưa Trung tâm vào hoạt động công tác bảo vệ môi trường cảu Thành phố sẽ ngày càng tốt hơn.

Các tin khác