Khiếu nại bồi thường đất

Hỏi: - Gia đình tôi có 3.500m2 đất đã có sổ đỏ nằm trong khu quy hoạch, nhưng khi thu hồi đất, UBND huyện chỉ bồi thường 3.110m2. Chúng tôi đã khiếu nại nhưng chủ tịch huyện không trả lời, vậy chúng tôi phải làm sao để được giải quyết quyền lợi của mình?

Hỏi: - Gia đình tôi có 3.500m2 đất đã có sổ đỏ nằm trong khu quy hoạch, nhưng khi thu hồi đất, UBND huyện chỉ bồi thường 3.110m2. Chúng tôi đã khiếu nại nhưng chủ tịch huyện không trả lời, vậy chúng tôi phải làm sao để được giải quyết quyền lợi của mình?

Nguyễn Thanh Mừng (Cẩm Mỹ, Đồng Nai)

Trả lời: - Theo Khoản 2, Điều 63 Nghị định 84 ngày 25-5-2007 của Chính phủ, chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về bồi thường đất theo thời hạn quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Cụ thể, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Điều 39 Luật Khiếu nại, tố cáo (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: “Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, nếu không được chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định giải quyết khiếu nại trong hạn định, gia đình ông có thể khiếu nại tiếp đến UBND cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND cấp huyện theo quy định pháp luật như đã nêu.

Các tin khác