Không được tự ý tháo dỡ tường chung

Hỏi: - Nhà tôi và nhà kế bên có chung một bức tường. Nay họ muốn sửa nhà nhưng tôi chưa có điều kiện sửa chung với họ. Như vậy bức tường chung sẽ được giải quyết như thế nào?

Hỏi: - Nhà tôi và nhà kế bên có chung một bức tường. Nay họ muốn sửa nhà nhưng tôi chưa có điều kiện sửa chung với họ. Như vậy bức tường chung sẽ được giải quyết như thế nào?

Nguyễn Thị Liên (TPHCM)

Trả lời: - Theo Điều 266 Bộ luật Dân sự, chủ sở hữu BĐS liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình. Những người sử dụng đất liền kề có thể thỏa thuận với nhau về việc dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn, trồng cây trên ranh giới để làm mốc giới ngăn cách giữa các BĐS; những vật mốc giới này là sở hữu chung của những người đó. Trong trường hợp mốc giới ngăn cách chỉ do một bên tạo nên trên ranh giới và được chủ sở hữu BĐS liền kề đồng ý thì mốc giới ngăn cách đó là sở hữu chung, chi phí để xây dựng do bên tạo nên chịu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; nếu chủ sở hữu BĐS liền kề không đồng ý mà có lý do chính đáng thì chủ sở hữu đã dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn phải dỡ bỏ.

Theo khoản 2, Điều 266 Bộ luật Dân sự, đối với mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu BĐS liền kề không được trổ cửa sổ, lỗ thông khí hoặc đục tường để đặt kết cấu xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu BĐS liền kề đồng ý. Theo đó, nếu không được sự đồng ý của bà thì chủ nhà kế bên không được tự tháo dỡ hoặc đục bức tường.

Các tin khác