Không thể chứng bản sao hợp đồng ủy quyền

Hỏi: - Tôi có vụ việc liên quan đến hợp đồng ủy quyền của một người nước ngoài cho người trong nước thực hiện việc khởi kiện đòi lại nhà ở. Bên được ủy quyền được văn phòng công chứng công chứng tiếp vào hợp đồng ủy quyền nói trên. Thế nhưng, họ lại chứng tiếp vào bản sao của hợp đồng, chứ không phải bản gốc. Xin hỏi, việc này đúng hay sai? Nếu sai thì tôi phải làm sao để hủy hợp đồng ủy quyền này?

Hỏi: - Tôi có vụ việc liên quan đến hợp đồng ủy quyền của một người nước ngoài cho người trong nước thực hiện việc khởi kiện đòi lại nhà ở. Bên được ủy quyền được văn phòng công chứng công chứng tiếp vào hợp đồng ủy quyền nói trên. Thế nhưng, họ lại chứng tiếp vào bản sao của hợp đồng, chứ không phải bản gốc. Xin hỏi, việc này đúng hay sai? Nếu sai thì tôi phải làm sao để hủy hợp đồng ủy quyền này?

Tống Phương Linh (quận 3, TPHCM)

Trả lời: - Theo Điều 18 Nghị định 04/2013 ngày 7-1-2013 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng), trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi cư trú của họ công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này để hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Do đó, hợp đồng ủy quyền trên được công chứng từ phía nước ngoài và ở Việt Nam, nhưng phải được công chứng trên cùng một bản gốc, chứ không được chứng trên bản sao. Nếu có căn cứ cho rằng việc công chứng này là sai, bà có quyền khởi kiện ra tòa yêu cầu tòa tuyên bố văn bản công chứng này vô hiệu.

Các tin khác