Kienlongbank tất toán trái phiếu đặc biệt trước hạn

(ĐTTCO) - Ngày 17-12, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và Sở giao dịch NHNN đã có thông báo về việc Kienlongbank đã tất toán trước hạn toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC. 
Kienlongbank tất toán trái phiếu đặc biệt trước hạn
Như vậy, đây là thành viên thứ 8 trong hệ thống NH không còn nợ xấu tại VAMC.
Tại thời điểm 31-12-2018, Kienlongbank ghi nhận còn 153 tỷ đồng trái phiếu VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 94 tỷ đồng. Đến phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2019, NH này đặt mục tiêu tất toán toàn bộ khoản này trước ngày 31-12-2019. Hoàn thành mục tiêu này, Kienlongbank sẽ không phải trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC kể từ ngày 1-1-2020, đây là cơ hội để NH gia tăng lợi nhuận trong thời gian sắp tới.
9 tháng năm 2019, nhà băng này ghi nhận tổng tài sản ở mức 46.875 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2018. Nguồn vốn huy động tăng 12,1% đạt 42.030 tỷ đồng; dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,3% đạt 31.907 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 236 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018.

Các tin khác