Từ khóa: #Lái Thiêu

Dày đặc trạm thu phí BOT

Dày đặc trạm thu phí BOT longform

(ĐTTCO) - Tại TPHCM và một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương… có nhiều công trình giao thông được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT. Các doanh nghiệp xây dựng được quyền thu phí để hoàn vốn.
Dày đặc trạm thu phí BOT

Dày đặc trạm thu phí BOT

(ĐTTCO) - Tại TPHCM và một số tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương… có nhiều công trình giao thông được đầu tư xây dựng theo hình thức BOT. Các doanh nghiệp xây dựng được quyền thu phí để hoàn vốn.
Con đường gốm sứ Lái Thiêu

Con đường gốm sứ Lái Thiêu

(ĐTTCO) - Trên con đường gốm sứ còn có các cơ sở thờ tự như chùa Bà, đền thờ Quan Đế Miếu ghi dấu quá trình gần 300 năm những lưu dân đầu tiên đến lập ấp, rất gần chợ Lái Thiêu.