LienVietPostBank dự kiến tăng vốn lên 7.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Đó là một trong những nội dung HĐQT LienVietPostBank đã trình trong đại hội cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra cuối tuần qua và được cổ đông thông qua.

Mức vốn tăng thêm 540 tỷ đồng. Phương án tăng vốn phát hành 54 triệu cổ phần. Trong đó, 38,76 triệu cổ phần sẽ dành cho trả cổ tức 6% năm 2016 cho các cổ đông hiện hữu và nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế năm 2016; 15,24 triệu cổ phần chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc cán bộ nhân viên hoặc nhà đầu tư hoặc đối tượng khác. Giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần, thời điểm phát hành trong năm 2017.

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cũng cho biết, hiện LienVietPostBank là NH có mức vốn điều lệ đứng 16/35 ngân hàng, lợi nhuận đứng thứ 9/35 NH, do đó, lãnh đạo NH sẽ không bán cổ phần dưới mệnh giá và trong tờ trình cũng ghi rõ mức giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Một điểm đáng chú ý là năm nay, LienVietPostBank chi trả cổ tức 10% thay vì mức 8% đã  được thông qua tại ĐHCĐ năm 2016. Theo ông Phạm Doãn Sơn, Tổng giám đốc LienVietPostBank cho biết, dựa trên kết quả kinh doanh năm 2016, NH đã có sự điều chỉnh mức cổ tức từ 8% như đã thông qua lên 10%, trong đó 4% chi trả bằng tiền mặt và 6% chi trả bằng cổ phiếu.

Bên cạnh đó, LienVietPostBank cũng trình kế hoạch kinh doanh 2017 với dự kiến tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt 157.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 111.500 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 12%.

Tính đến thời điểm 31-12-2016, tổng tài sản của LienVietPostBank đạt 141.865 tỷ đồng, tăng 32%, tương ứng tăng 32.278 tỷ đồng so với năm 2015. Huy động vốn thị trường 1 đạt 116.193 tỷ đồng. Cho vay khách hàng đạt 82.170 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015.  Năm 2016, LienVietPostBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.348 tỷ đồng, hoàn thành 147% so với kế hoạch và tăng 3,2 lần so với năm 2015.

Các tin khác