Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM

(ĐTTCO) - Sở GTVT TPHCM ban hành lộ trình di chuyển những tuyến vận tải hành khách liên tỉnh từ các tỉnh, thành phố về các bến xe ở TPHCM và ngược lại phải chạy theo đúng lộ trình đưa ra.

Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 1
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 2
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 3
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 4
 
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 5
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 6
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 7
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 8
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 9
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 10
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 11
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 12
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 13
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 14
 
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 15
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 16
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 17
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 18
Lộ trình xe khách tuyến cố định đi, đến TPHCM ảnh 19

Các tin, bài viết khác