Từ khóa: #London Anh

Francois-Henri Pinault - Hậu duệ gia tộc Pinault

Francois-Henri Pinault - Hậu duệ gia tộc Pinault

(ĐTTCO) - Francois-Henri Pinault, người thừa kế duy nhất và hợp pháp của Tập đoàn đầu tư Pinault-Printempt-Renault (PPR) và Tập đoàn đầu tư Artemis từ bố của mình, ông Francois Pinault.