Từ khóa: #Lớp 6

Chúng mình ở đâu trên dặm dài đất nước?

Chúng mình ở đâu trên dặm dài đất nước?

(ĐTTCO) - Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nếu nhìn ở góc độ vĩ mô, hẳn thật xa với người trẻ nhưng hoàn toàn không lạ, bởi bài học vỡ lòng, sách giáo khoa đã nhắc qua. 
Áp lực tuyển sinh đầu cấp

Áp lực tuyển sinh đầu cấp

(ĐTTCO) - Năm học 2022-2023, TPHCM dự kiến tăng thêm gần 22.000 học sinh ở tất cả bậc học, kéo theo nhu cầu gia tăng về chỗ học. Do vậy, các địa phương đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng thêm phòng học, đảm bảo 100% trẻ đều được đến trường.