Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị

Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị

(ĐTTCO)-  Mùa này, những cánh rừng cây phong hương (còn có tên gọi là sau sau) ở huyện miền núi Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bắt đầu chuyển màu lá từ xanh sang sắc đỏ rực rỡ, thu hút nhiều bạn trẻ đến khám phá, ngắm cảnh thiên nhiên kết hợp leo núi.
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 1
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 2
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 3
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 4
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 5
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 6
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 7
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 8
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 9
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 10
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 11
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 12
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 13
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 14
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 15
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 16

×

Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 17
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 18
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 19
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 20
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 21
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 22
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 23
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 24
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 25
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 26
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 27
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 28
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 29
Mê mẩn check-in rừng phong hương mùa thay lá ở Quảng Trị ảnh 30