Mỗi tháng có hơn 14.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

(ĐTTCO) - Tính chung 11 tháng, có 158.800 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
Mỗi tháng có hơn 14.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Theo báo cáo mới nhất của Tổng Cục thống kê, trong tháng 11, cả nước có 14.267 DN thành lập mới với số vốn đăng ký gần 153.600 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 93.700 lao động, giảm 7,6% về số DN, tăng 22% về vốn đăng ký và giảm 28,8% về số lao động so với tháng 10. So với cùng kỳ năm trước, tăng 19,5% về số DN, tăng 47% về số vốn đăng ký và tăng 26,6% về số lao động.

Tính chung 11 tháng, cả nước có hơn 146.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,336 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 974.100 lao động, tăng 6% về số DN, giảm 7,9% về vốn đăng ký và tăng 7,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 55.500 DN quay trở lại hoạt động, giảm 2,5% so với 11 tháng năm 2022, nâng tổng số DN thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 201.500 DN, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.300 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 11, có 4.510 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 18% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2022; có 6.598 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,7% và tăng 29,5%; có 1.443 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,9% và tăng 1,5%.

Tính chung 11 tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 85.400 DN, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước; gần 57.200 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,3%; gần 16.200 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4%. Như vậy, 11 tháng có 158.00 DN, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 14.400 DN rút lui khỏi thị trường.

Các tin khác