MSB phát hành 472,5 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

(ĐTTCO)-MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472,5 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 4.725 tỷ đồng, sau khi hoàn thành vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được tăng lên 20.000 tỷ đồng.
MSB phát hành 472,5 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành tối đa 14,25 triệu cổ phiếu cho người lao động từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, MSB sẽ phát hành thêm tối đa 472,5 triệu  cổ phần phổ thông, trong đó bao gồm: 458,25 triệu cổ phần phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ 30% so với vốn điều lệ hiện tại; 14,25 triệu cổ phần phổ thông phát hành cho người lao động MSB theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.725 tỷ đồng.

Theo đó, số lượng cổ phiếu sau phát hành sẽ tăng lên 2 tỷ cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ lên 20.000 tỷ đồng.

Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. Dự kiến, việc tăng vốn điều lệ sẽ được thực hiện trong năm 2022 sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý.

Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, MSB đã đầu tư mạnh mẽ cho chiến lược số hóa với việc thay thế ngân hàng lõi (Core Banking) phiên bản hiện đại nhất hiện nay và dự án nhà máy số (Digital Factory). Đây là động lực quan trọng giúp số lượng giao dịch số hóa tại MSB tăng gấp 4 lần chỉ trong thời gian từ 2019-2021, nâng số lượng khách hàng cá nhân lên 3 triệu và khách hàng doanh nghiệp lên trên 63.000 doanh nghiệp.

Thời gian tới, MSB tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho chiến lược số hướng tới số hóa toàn bộ hành trình trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

Các tin khác