Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà

(ĐTTCO) - Dưới chân dãy núi Bà sừng sững kéo dài ra sát vách Biển Đông, có một làng lưới thúng với 200 hộ ngư phủ chuyên tận dụng các bãi rạn, gành đá hiểm trở ven bờ để hành nghề. Mùa mưa bão, làng lưới thúng càng biết cách sử dụng bãi gành, vách đá dưới chân núi Bà để trú ẩn, đánh bắt dè sẻn và thân thiện.
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 1
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 2
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 3
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 4
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 5
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 6
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 7
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 8
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 9
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 10
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 11
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 12
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 13
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 14
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 15
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 16
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 17
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 18
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 19
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 20
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 21
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 22
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 23
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 24
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 25
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 26
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 27
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 28
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 29
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 30
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 31
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 32
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 33
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 34
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 35
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 36
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 37
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 38
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 39
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 40
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 41
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 42
Mưu sinh ở làng lưới thúng dưới chân núi Bà ảnh 43

Các tin khác