Nga bỏ lệnh dừng nhập khẩu 7 DN thủy sản Việt Nam

Trong 7 doanh nghiệp này có 5 doanh nghiệp chế biến sản phẩm cá tra đông lạnh, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương-Vĩnh Long, Công ty cổ phần Hùng Vương, Nhà máy chế biến thủy sản Ba Lai - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu  Lâm Thủy sản Bến Tre, Công ty cổ phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá; và 2 doanh nghiệm chế biến tôm đông lạnh là Công ty Cổ phần hải sản Minh Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Minh Quý.

Đại diện Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) vừa thông báo dỡ bỏ lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu thủy sản vào thị trường Liên Bang Nga và Liên minh Hải quan đối với 7 doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam.

Trong 7 doanh nghiệp này có 5 doanh nghiệp chế biến sản phẩm cá tra đông lạnh, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Vương-Vĩnh Long, Công ty cổ phần Hùng Vương, Nhà máy chế biến thủy sản Ba Lai - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu  Lâm Thủy sản Bến Tre, Công ty cổ phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Cá; và 2 doanh nghiệm chế biến tôm đông lạnh là Công ty Cổ phần hải sản Minh Phú và Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản Minh Quý.

Tuy lệnh tạm đình chỉ nhập khẩu đã được dỡ bỏ, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản vẫn yêu cầu các doanh nghiệp này thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm của Việt Nam, Liên bang Nga và Liên minh Hải quan trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào các thị trường này.

Mặt khác, các doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu để tránh phát sinh vướng mắc khi xuất khẩu thủy sản vào Liên Bang Nga và Liên minh Hải quan.

Bà Trần Bích Nga, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cũng yêu cầu, đối với các Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng cần thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các lô hàng thủy sản được sản xuất tại các doanh nghiệp trên.

“Ngoài ra, các Trung tâm chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng cũng cần tăng cường phổ biến và hướng dẫn doanh nghiệp về các quy định an toàn thực phẩm của Việt Nam, Liên Bang Nga và Liên minh Hải quan trong chế biến và xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường này nếu nhận được yêu cầu,” bà Trần Bích Nga nhấn mạnh.

Các tin khác