Ngày 30-6-2012 là hạn cuối khởi kiện một số án hành chính

Luật Tố tụng hành chính (TTHC) có hiệu lực từ ngày 1-7-2011. Liên quan đến những hành vi hành chính, quyết định hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại trước ngày Luật TTHC có hiệu lực, Nghị quyết Số 56 ngày 24-11-2010 của Quốc hội, quy định: “Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật TTHC có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc trung ương từ ngày 1-6-2006 đến ngày luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của Luật TTHC”.

Luật Tố tụng hành chính (TTHC) có hiệu lực từ ngày 1-7-2011. Liên quan đến những hành vi hành chính, quyết định hành chính về quản lý đất đai bị khiếu nại trước ngày Luật TTHC có hiệu lực, Nghị quyết Số 56 ngày 24-11-2010 của Quốc hội, quy định: “Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Luật TTHC có hiệu lực, người khiếu nại đã thực hiện việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai đến chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc trung ương từ ngày 1-6-2006 đến ngày luật này có hiệu lực, nếu khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của Luật TTHC”.

Tuy nhiên, khi khởi kiện, người đi kiện phải có bằng chứng là đã khiếu nại những quyết định hành chính, hành vi hành chính này trong thời gian từ ngày 1-6-2006 đến ngày 1-7-2011. Bằng chứng cần được thể hiện gồm các loại giấy tờ như: giấy báo phát của bưu điện, giấy biên nhận của cơ quan bị kiện, cơ quan tiếp dân hoặc thông báo của các cơ quan này về việc đã nhận khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại… Trong trường hợp không lưu được những giấy tờ biên nhận này, người đi kiện sẽ gặp khó khăn.

Như vậy, hiện chỉ còn khoảng hơn 10 ngày nữa là hết hạn khởi kiện các vụ án đã có khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính trong thời gian từ ngày 1-6-2006 đến ngày 1-7-2011. Theo đó, sau ngày 30-6-2012, người dân và doanh nghiệp liên quan nếu đã không thực hiện quyền khởi kiện sẽ bị mất quyền khởi kiện vì Tòa án sẽ căn cứ vào quy định trên để từ chối thụ lý vụ kiện.

Các tin khác