Từ khóa: #Nghị quyết số 54/2017/QH14

Hướng về doanh nghiệp

Hướng về doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Một trong những hành động trọng tâm của năm 2023 mà Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh trong buổi gặp gỡ đầu xuân với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào ngày 11-2, đó là chia sẻ về những dự án mà thành phố muốn tập trung thực hiện cũng như thành lập nhóm doanh nghiệp lớn để góp ý giải pháp, đầu tư, cải thiện vùng kinh tế trọng điểm.
Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu đổi mới, sáng tạo về ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo.

Xây dựng TPHCM trở thành hình mẫu đổi mới

(ĐTTCO)-Xây dựngTPHCM trở thành hình mẫu đổi mới, sáng tạo về ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo; là đầu tàu, hình mẫu của cải cách, đổi mới và phát triển của cả nước.