Người làm chứng trong di chúc về nhà đất

Hỏi: - Ông nội tôi nhờ tôi viết di chúc phân chia tài sản là nhà, đất, ruộng vườn cho các con, cháu. Ông cho tôi hưởng gần 150m2 đất. Di chúc được 2 người hàng xóm và ông trưởng thôn đã ký tên làm chứng. Nay, ông nội tôi bảo tôi ký tên vào di chúc này nữa cho chắc. Thế nhưng, cán bộ tư pháp UBND xã giải thích làm vậy là sai, chỉ cần 2 người làm chứng trên là đủ rồi. Giải thích này của cán bộ tư pháp có đúng không?

Hỏi: - Ông nội tôi nhờ tôi viết di chúc phân chia tài sản là nhà, đất, ruộng vườn cho các con, cháu. Ông cho tôi hưởng gần 150m2 đất. Di chúc được 2 người hàng xóm và ông trưởng thôn đã ký tên làm chứng. Nay, ông nội tôi bảo tôi ký tên vào di chúc này nữa cho chắc. Thế nhưng, cán bộ tư pháp UBND xã giải thích làm vậy là sai, chỉ cần 2 người làm chứng trên là đủ rồi. Giải thích này của cán bộ tư pháp có đúng không?

Nguyễn Thị Thu  (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị)

Trả lời: - Theo Điều 656 Bộ luật Dân sự, trường hợp người lập di chúc không thể tự mình viết bản di chúc có thể nhờ người khác viết, nhưng phải có ít nhất 2 người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Thế nhưng, Điều 654 BLDS quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; người chưa đủ 18 tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Như vậy, bà được ông nội cho hưởng gần 150m2 đất theo di chúc nên bà không được làm người làm chứng trong di chúc mà ông nội bà lập. Do đó, cán bộ tư pháp UBND xã giải thích như trên là đúng.

Các tin khác