Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương có vô tội trong vụ án Việt Á?

(ĐTTCO) - Trong quá trình điều tra vụ án Việt Á tại tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã tiến hành xác minh những người liên quan, trong đó có ông Nguyễn Dương Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

Theo kết luận điều tra, quá trình Việt Á sản xuất, tiêu thụ kit test Covid-19, Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đã đặt vấn đề, thông đồng với lãnh đạo tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương (CDC Hải Dương) ăn chia lợi nhuận hợp đồng để được tạo điều kiện thuận lợi theo đơn giá do Việt Á đưa ra. Ngoài những bị can bị đề nghị truy tố, C03 cho rằng một số cá nhân thuộc Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hải Dương có liên quan vụ án.

Ông Nguyễn Dương Thái được xác định không vụ lợi trong vụ án Công ty Việt Á

Theo đó, đối với ông Nguyễn Dương Thái, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, C03 cho rằng ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 1-7-2016 đến 29-6-2021 và là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh này.

Tuy nhiên, từ ngày 27-10-2020, ông Thái không giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, không nằm trong cấp ủy của tỉnh Hải Dương mà chỉ giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian Tỉnh ủy Hải Dương kiện toàn công tác cán bộ. Vì vậy, ông Thái tham gia các cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhưng không phát biểu ý kiến liên quan đến việc cho Việt Á tham gia xét nghiệm, mở rộng phạm vi xét nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của ông Phạm Xuân Thăng, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Thái đã "chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản thông báo chỉ đạo của UBND tỉnh" giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có liên quan ký hợp đồng với Việt Á trong việc thực hiện các mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trong đó, giao CDC Hải Dương phối hợp với Việt Á mở rộng phạm vi xét nghiệm. Kết luận nêu, ông Thái ký 2 quyết định về việc tạm cấp kinh phí và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu phục vụ phòng chống dịch đợt 1, đợt 2. Trên cơ sở đó, CDC Hải Dương hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, thanh toán cho Việt Á gần 130 tỷ đồng trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, do ông Phạm Xuân Thăng thông đồng, nhận tiền của Phan Quốc Việt để chỉ đạo quyết liệt cho Việt Á tham gia xét nghiệm, tiêu thụ kit test Covid-19; ông Thái đã có ý kiến góp ý với ông Thăng về việc “giá kit của Việt Á cao hơn các hãng khác" nhưng ông Thăng vẫn chỉ đạo, ông Thái buộc phải thực hiện.

C03 cho rằng, ông Thái không bàn bạc, thống nhất với Phạm Xuân Thăng liên quan đến các kết luận theo thông báo của Tỉnh ủy Hải Dương; không biết về hành vi thông đồng, bảo vệ đơn giá kit xét nghiệm của cấp dưới; không thỏa thuận, thông đồng với Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến để làm lợi cho Việt Á.

Do vậy, không đủ căn cứ xác định ông Thái được nhận lợi ích vật chất từ Việt Á và các tổ chức, cá nhân khác, không có căn cứ xác định ông Thái có động cơ vụ lợi.

Ông Nguyễn Dương Thái đã bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng về vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch Covid-19, theo quyết định của Ban Bí Thư Trung ương Đảng; xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Các tin khác