Từ khóa: #Nguyễn Quang Hùng

Chờ đợi “thẻ vàng” được gỡ

Chờ đợi “thẻ vàng” được gỡ

(ĐTTCO) - Trong tháng 11 này, đoàn thanh tra của Tổng vụ Các vấn đề về biển và thủy sản thuộc Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến trở lại Việt Nam để tái kiểm tra việc thực hiện những nhóm khuyến nghị mà EC nêu ra cho hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Việt Nam.