Nhiều khoản chi bất thường tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

(ĐTTCO) - Ngày 11-1, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Phụng đã ký ban hành kết luận thanh tra công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Kết luận thanh tra cho thấy, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhưng không tổ chức thảo luận rộng rãi, dân chủ; không gửi dự thảo quy chế cho cơ quan quản lý cấp trên để lấy ý kiến là thực hiện chưa đúng theo các thông tư của Bộ Tài chính.

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau

Hằng năm, Giám đốc Trung tâm không xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tài chính, kế toán trong đơn vị mình theo các nội dung quy định về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”.

Đối với Quỹ đời sống, Trung tâm đã lập và sử dụng trên 4 tỷ đồng, bao gồm 2 nguồn hình thành:

- Hình thành từ nguồn thu hoa hồng để lại hơn 455 triệu đồng. Trung tâm không nhập quỹ cơ quan mà thành lập Quỹ đời sống; không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý; không lập chứng từ thu, chi; không hạch toán kế toán, không có báo cáo tài chính. Hành vi này có dấu hiệu phạm tội “lập quỹ trái phép” được quy định tại Điều 205 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Hình thành từ khoản tiền cá nhân nộp tại từ tiền công chỉnh lý tài liệu hơn 3,6 tỷ đồng. Đây là khoản tiền đóng góp của viên chức trung tâm. Quá trình thực hiện thu, chi, giám đốc trung tâm không thông qua Ban Giám đốc và tập thể viên chức là việc làm không công khai, minh bạch. Việc làm của giám đốc tạo sự hoài nghi, phát sinh đơn yêu cầu, kiến nghị của viên chức.

Đối với khoản chi (Giám đốc Trung tâm báo cáo) hỗ trợ cho tập thể và cá nhân ngoài trung tâm, số tiền trên 888 triệu đồng. Qua xác minh, có 1/7 tập thể không thừa nhận có nhận số tiền 8 triệu đồng, có 52/58 cá nhân không thừa nhận đã nhận số tiền 373 triệu đồng.

“Điều này cho thấy, các khoản chi nêu trên không có căn cứ xác định là có thật toàn bộ; hiện nay khoản tiền trên không còn tồn quỹ tiền mặt và không thể hiện trên số dư tài khoản tiền gửi. Hành vi trên có dấu hiệu phạm tội "tham ô tài sản" được quy định tại Điều 353 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”, kết luận nêu rõ.

Các tin khác