NHNN nhắc nhở tình trạng tăng nóng lãi suất huy động

(ĐTTCO) - NHNN vừa có văn bản gửi các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài về vấn đề lãi suất huy động.
NHNN nhắc nhở tình trạng tăng nóng lãi suất huy động
Tại văn bản này, NHNN cho biết thời gian gần đây, một số TCTD, chi ngánh NH nước ngoài đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi bằng VNĐ nhanh và khá lớn ở một số kỳ hạn, hoặc triển khai các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất cao. 
Theo NHNN, động thái tăng lãi suất này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của hệ thống NH, tạo ra diễn biến tâm lý  tiêu cực trên thị trường, có nguy cơ dẫn đến cuộc đua về lãi suất huy động giữa các TCTD, gây bất ổn thị trường tiền tệ. 
Để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, góp phần thực hiện kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 01  ngày 8-1-2019 của NHNN. 
Theo đó, NHNN đã yêu cầu các TCTD tập trung triển khai một số nội dung, trong đó phải duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định hợp lý, phù hợp với khả năng cân đối vốn, khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh và năng lực quản lý rủi ro; không làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tiền tệ và mặt bằng lãi suất thị trường.
Thứ hai, cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về lãi suất, tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn trong hoạt động NH. Kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn, đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn để cấp tín dụng; tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.
Thứ ba, phải chấp hành nghiêm các quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất tiền gửi của TCTD đối với khách hàng…
Thứ tư, cần thường xuyên rà soát, phát hiện và điều chỉnh các sản phẩm, chính sách huy động vốn, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm đạo đức, quy định nội bộ và quy định của pháp luật trong hoạt động huy động vốn của TCTD.
NHNN cho biết sẽ theo dõi sát tình hình triển khai giải pháp về lãi suất, tín dụng của các TCTD và có biện pháp nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN, trong đó bao gồm cả các biện pháp thu hẹp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của TCTD vi phạm.

Các tin khác